Sunday, January 27, 2013

Fairly-tale

..ini aku buat atas permintaan adekku, Ayu.
Katanya untuk kado temennya..

{RH}
13 januari 2013

No comments:

Post a Comment